เทสโก้ โลตัส ผนึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปั้นบัณฑิตคุณภาพตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

0

smmagonline – เทสโก้ โลตัส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึกความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจและภาควิชาการ เน้นเอ็กซ์พีเรียนเชี่ยลเลริ์นนิ่ง สร้างบัณฑิตยุคใหม่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย และตอบโจทย์ความท้าทายธุรกิจยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า“ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส ในฐานะองค์กรที่มีการจ้างงานหลายหมื่นอัตราทั่วประเทศ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเราให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และเอ็กซ์พีเรียนเชี่ยล มอบโอกาสในการเติบโต และตอบโจทย์เพื่อนพนักงานให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของชีวิตได้ตามที่วางไว้ นอกจากการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังมุ่งมั่นในการใช้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของเรา ในการยกระดับคุณภาพบุคลากรในอนาคตของประเทศไทยให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในภาคธุรกิจมาร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะกับความต้องการแรงงานในยุคปัจจุบัน”

“การลงนามบันทึกข้อตกคงความร่วมมือระหว่างเทสโก้ โลตัส กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงจุด โดยการร่วมกันยกระดับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เน้นเอ็กซ์พีเรียนเชี่ยลเลริ์นนิ่งมีการหยิบยกปัญหาและสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจมาแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ ผ่านทีมงานของเทสโก้ โลตัส ที่มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงาน และดูงานเพื่อรับประสบการณ์โดยตรงอีกด้วย เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมอย่างสูงสุดเมื่อก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในภาคธุรกิจ”

ขอบข่ายข้อตกลงร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ยังรวมถึงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้เพื่อนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริงในสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคธุรกิจที่บัณฑิตต้องเผชิญ

ด้าน รองศาสตราจารย์  ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวว่า เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างวิธีคิดแบบธรรมศาสตร์หรือธรรมศาสตร์โมเดลที่เน้นพานักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ใช้พื้นที่ของชุมชน เรียนรู้จากธุรกิจจริง เข้าไปช่วยชาวบ้านตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา กำกับ ดูแล โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก นักศึกษาของเราต้องทำงานด้วยตัวเอง พอได้รับแนวคิด ก็กลับมานำเสนอ ทำให้เสียงตอบรับจากชาวบ้านที่เราส่งนักศึกษาเข้าไปช่วยปรับปรุงธุรกิจ ตอบรับดี  นักศึกษาได้รับคำชมถึงความทุ่มเททำงาน และการทำงานที่ไม่ได้หวังเพื่อเกรดหรือคะแนน แต่ทำเพราะอยากเห็นชาวบ้าน เจ้าของสินค้าชุมชนต่างๆ เติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้น

“10 ปีที่ผ่านมาสำหรับการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของสังคม ยกระดับรายชุมชนให้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและยั่งยืน โดยไม่ลืมปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ของเรา ซึ่งความร่วมมือกับเทสโก้ โลตัสในครั้งนี้ก็มีความสอดคล้องกัน เนื่องจากการเรียนรู้ต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง ที่ต้องเกิดประโยชน์ ซึ่งการมีความรู้ที่แท้จริง โดยสิ่งที่นักศึกษาจากได้รับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนรู้ในโลกธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการต่อยอดให้กับชีวิตการทำงานจริงของนักศึกษา ที่พอจบออกมาก็พร้อมทำงานได้เลย”

อรกานดา  กล่าวอีกว่า “หัวใจสำคัญของการรับมือกับความท้าทายในการมองหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ท่ามกลางตลาดแรงงานยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น คือการคัดเลือกบุคคลากรที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าทัน กล้าเผชิญความท้าทายหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและอนาคตให้ได้ เราให้ความสำคัญกับการให้โอกาสในการเรียนรู้อย่างเปิดกว้างแก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นพนักงานที่สามารถนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ต่อไป ” อรกานดา กล่าวสรุป

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ hw32.com 

 

 

Share.
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|