เทสโก้ โลตัส ยกเลิกติดฉลากหมดอายุบนผักผลไม้ 251 รายการ เหตุผู้บริโภคเกือบ 90% เก็บทิ้งเพราะฉลาก

0

smmagonline – เทสโก้ โลตัส ยกเลิกตีพิมพ์วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ผักผลไม้กว่า 251 รายการ ตั้งเป้าช่วยผู้บริโภคลดการทิ้งอาหารสดก่อนเวลาอันควร หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นผู้นำการลดขยะอาหาร (food waste) ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน”

เทสโก้ โลตัส ประกาศยกเลิกระบุวันหมดอายุ (expiry date) บนบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดกว่า 251 รายการ เพื่อช่วยผู้บริโภคลดการทิ้งอาหารสดก่อนเวลาอันควร หลังการวิจัย[1]พบว่าผู้บริโภค 84% มักทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้เพียงเพราะวันหมดอายุที่ระบุบนฉลากและบรรจุภัณฑ์

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า

“กลุ่มเทสโก้ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะอาหารลงครึ่งหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) โดยกลุ่มเทสโก้ใช้กลยุทธ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร หรือ farm to table ในการลดขยะอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นอกจากเป้าหมายในการลดปริมาณขยะอาหารภายในธุรกิจค้าปลีกของเราเองแล้ว ยังรวมไปถึงการช่วยผู้บริโภคลดขยะอาหารในระดับครัวเรือนด้วย”

“หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ในระดับครัวเรือนคือความสับสนของผู้บริโภคเกี่ยวกับวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ โดยจากการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้บริโภค 84% มักจะทิ้งอาหารที่ยังสามารถรับประทานได้เพียงเพราะวันหมดอายุที่ระบุเอาไว้เท่านั้น ดังนั้น หนึ่งในวิธีที่ผู้ประกอบการค้าปลีกสามารถช่วยลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็นของผู้บริโภคได้ คือการระบุวันหมดอายุของสินค้าที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภค สำหรับสินค้าประเภทของสด เช่น ผักและผลไม้ ผู้บริโภคมักจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่าสินค้ายังสามารถรับประทานได้หรือไม่จากการพิจารณารูปลักษณ์ภายนอก ผ่านการมองด้วยสายตา จับ และดมกลิ่น ฉะนั้น วันหมดอายุบนสินค้าเหล่านี้จึงไม่มีความจำเป็น และอาจทำให้ผู้บริโภคทิ้งสินค้าทั้งๆ ที่ยังสามารถรับประทานได้”

“เทสโก้ในสหราชอาณาจักร ได้ยกเลิกการระบุวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทผักและผลไม้ทั้งหมด 70 รายการนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ได้ยกเลิกการระบุวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้ทั้งหมด 251 รายการ จาก 277 รายการ โดยสินค้าที่ยังคงมีวันหมดอายุอยู่คือสลัดพร้อมรับประทาน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีการระบุวันหมดอายุ ส่วนผักกำและผลไม้ที่จำหน่ายแบบชั่งกิโล ไม่มีการระบุวันหมดอายุอยู่แล้ว ”

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส ยังได้บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวัน แต่ยังมีคุณภาพดี สามารถรับประทานได้ ให้กับองค์กรการกุศลและมูลนิธิ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ โดยสาขารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 40 สาขา ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ และศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส 5 แห่ง ได้ดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560และนับตั้งแต่เริ่มโครงการเทสโก้ โลตัส ได้บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดไปแล้วทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ล้านมื้อ ลดการสร้างขยะอาหารซึ่งเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ผู้ยากไร้ได้มีอาหารรับประทาน

Key facts:

  • เทสโก้ โลตัสประกาศเจตนารมณ์ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ในเดือนกรกฎาคม ปี2560 ภายใต้โครงการ ”กินได้ไม่ทิ้งกัน”
  • เทสโก้ โลตัส ใช้กลยุทธ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Table) เพื่อลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก กระบวนการตัดแต่ง บรรจุ ไปจนถึงขนส่ง จำหน่าย และบริโภค
  • ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส ได้บริจาคอาหารคุณภาพดี ที่จำหน่ายไม่หมดและอาหารที่บรรจุภัณฑ์ชำรุดไปแล้ว5 ล้านมื้อ จาก 40 สาขาทั่วประเทศและศูนย์กระจายสินค้า 5 แห่ง

[1]การวิจัยMisunderstood food date labels and reported food discards: A survey of U.S. consumer attitudes and behaviors

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ hw32.com 

 

 

Share.
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|