เอไอเอส เร่งสร้าง EdTech Ecosystem เปิดบริษัท เลิร์นดิ

0

SMmagonline-AIS เปิดตัว “LearnDi” แพลตฟอร์มอัพสกิลสำหรับคนทำงาน ดึงพันธมิตรด้าน EdTech มืออาชีพร่วมสร้างความรู้ เน้นราคาจับต้องได้ เข้าถึงทั้งองค์กรและคนทั่วไป

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการบริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัวบริษัทครั้งนี้ นับว่าเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของเราและพันธมิตรด้านEdTech เพื่อให้คนไทยได้มีทางเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองบนแนวคิด Anywhere Anytime Any Device ซึ่งเราได้รวมเอาพันธมิตรที่มีศักยภาพ ได้แก่ พันธมิตรด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม พันธมิตรด้านเนื้อหา และพันธมิตรด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร

ทั้งนี้ AIS Academy จัดตั้งขึ้นโดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน ให้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม

โดยทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่อยู่เสมอแต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดีๆ ยังมีข้อจำกัด ซึ่งเรามีพันธมิตรที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้ ดึงจุดแข็งและประสบการณ์ที่มีขับเคลื่อนผ่านบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ไปด้วยกัน

พันธมิตรร่วมต่อยอดความรู้

  • Invent
  • SEAC
  • Humanica
  • Conicle
  • NEO Academy by CMMU
  • Beyond Training
  • Doctor A to Z

โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรยึดหลักการเติบโตร่วมกัน ใช้จุดแข่งของแต่ละพันธมิตรทำให้ LearnDi เป็นเสมือนกับศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft skill และ Hard skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากรและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์มจะมีการทำ Self-Development ขององค์กร ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องเหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับ บนราคาที่จับต้องได้ และเราพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย (Self-Competency Assessment)

รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม และเมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate ที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้

LearnDi

ทั้งนี้สำหรับองค์กรสามารถเข้าร่วมและจ่ายตามจริงตามจำนวนผู้ที่เรียน ส่วนบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเรียนได้เช่นกัน แพ็คเกจเหมาจ่ายเบื้องต้นประมาณ 2,000-3,000 ต่อปี มีโปรแกรมให้เรียนทั้งหมด 10 โปรแกรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ aisacademy

LearnDi Content Category

Information Technology

หมวดรู้ทันเทคโนโลยี เรารวบรวมความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 5G, AI, AR พร้อมทั้งการรับมือกับภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเตรียมพร้อมตัวเอง องค์กร ของเราด้วย

Entrepreneur

หมวดสร้างความพร้อมในการทำธุรกิจ มีความรู้ และเคล็ดลับที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆ ที่คุณควรเตรียมความพร้อม เช่น ด้านการตลาด การขาย การดูแลพนักงาน หรือแนวทางต่างๆ ในแง่มุมการทำธุรกิจที่ง่ายต่อความเข้าใจและนำไปลองปรับใช้ในการบริหารจัดการกิจการของคุณ

Communication

หมวดการสื่อสาร ได้รวบรวมแนวคิด เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ สำหรับการสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน งาน หรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Language

หมวดการเรียนรู้ภาษา มีความรู้เบื้องต้นทั้งในเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปจนถึงการนำภาษาไปใช้ในการเจรจาสื่อสารในการทำงาน หรือเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้กับเรื่องราวหรือสถานการณ์ของคุณ

General

หมวดการพัฒนาตนเองจะมีองค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางที่จำเป็นมาแนะนำให้คุณ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวคุณทั้งด้านทักษะและจิตใจ

LearnDi

Health care and Wellness

หมวดการดูแลสุขภาพ ที่ได้รวบรวมการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของวัยทำงานเพื่อให้พนักงานเข้าใจและเข้าถึงวิธีการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

Financial

หมวดการเงินต้องรู้เรารวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีมาให้คุณไว้ในที่เดียวครอบคลุมทั้งการเงินส่วนบุคคลและการเงินเพื่อธุรกิจ รวมทั้งยังมีเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางการเงินให้แข็งแรงขึ้น

Marketing

หมวดการตลาดได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กลยุทธ์ทางการตลาด ไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Management

หมวดทำงานดีมีประสิทธิภาพ รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการจัดการทั้งหมด ทั้งในระดับการจัดการบุคคล การจัดการองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในองค์กร

Lifestyle

หมวดทั่วไป เช่น การดำเนินชีวิต อาชีพ งานอดิเรก เป็นต้น

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|