depa เปิดตัว 30 Ambassadors คนรักบ้านเกิด ปั้นท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ

0

SMmagonline-ดีป้า ปั้น The Smart City Ambassadors เปิดตัวคนรักบ้านเกิดที่ผ่านการคัดเลือกจากพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด หวังสร้างอาชีพ ผ่านการใช้เทคโนโลยีพัฒนาภูมิลำเนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

Smart City Captains

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและพัฒนากำลังคนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สู่การสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนเอง ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตัวแทนเมืองในการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Captains) ให้น่าอยู่

นอกจากนี้ยังมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาเมือง ต่อยอดไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเมือง รวมถึงการจัดทำแผนบริหารจัดการเมืองที่ยั่งยืน สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยเริ่มจากพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดยเราต้องการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ผู้สมัครนำเสนอไอเดีย และแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ของตนเองกันอย่างสุดความสามารถ

และพบว่าแต่ละเมืองมีจุดเด่นและจุดแข็งที่หลากหลาย จนในที่สุด เราก็ได้นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ทั้ง 30 คน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ทั้งหมดจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ต่อยอดกับพื้นที่ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ดีป้า ได้มีการเปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะนำร่อง Thailand Smart City เพื่อสร้างเมืองเดิมให้มีความน่าอยู่ ทันสมัย และเกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น แม่เมาะ สามย่าน และวังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งจากนี้จะมีการพิจารณาและดำเนินการประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพต่อไป มุ่งเน้นโครงการที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์บริบทท้องถิ่น และเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|