คลิปหลุด

เกียรติธนาขนส่ง ขยายธุรกิจ ลุยตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ

0

SMmagonline – เคจีพี  บริษัทย่อยของ เกียรติธนาขนส่ง ที่ให้บริการด้านการขนส่ง ประกาศบุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เปิดบริการ สิบล้อลีสซิ่ง พร้อมเลือก เขาทราย กาแลคซี่ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ตั้งเป้าพอร์ทสินเชื่อ 200 ล้านบาท โตไม่ต่ำกว่า 25% ภายในปี 2565

มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT เปิดเผยว่า มองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือต่อยอดจากกิจการหลัก ประกอบกับบริษัทได้เล็งเห็นว่าธุรกิจลีสซิ่งมีแนวโน้มเติบโต และอัตราทำกำไรที่สูง บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท ยังไม่จำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบัณการเงิน ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งบางราย

ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มีเพียงกลุ่มธุรกิจในภาคของการขนส่งสินค้าซึ่งเปรียบเสมือนโครงข่ายของประเทศที่คอยกระจายสินค้าทั้งในส่วนภาคการผลิตและการอุปโภคบริโภคได้รับผลกระทบที่จำกัดและยังคงมีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูง

มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KIAT

ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้งให้ บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท KIAT ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทั้งยังมีความเข้าใจพร้อมสนับสนุนกลุ่มธุรกิจรถบรรทุก ให้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองสำหรับบุคคลธรรมดา หรือผู้ประกอบการที่ต้องการจะออกรถบรรทุกเพื่อไปประกอบอาชีพ ซึ่งตั้งแต่ที่เปิดให้บริการมาจากช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ สิบล้อลีสซิ่งมีมูลค่าลูกหนี้รวมประมาณ 40 ล้านบาท ฐานลูกค้าของสิบล้อลีสซิ่งจะแบ่งออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 50% และต่างจังหวัดอีก 50% โดยผู้ที่มาขอสินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขับรถบรรทุกที่มีความต้องการเป็นเจ้าของรถเพื่อประกอบอาชีพและรถบรรทุกที่นำมาขอสินเชื่อเช่าซื้อนั้นจะเป็นยี่ห้อชั้นนำที่มีความต้องการในตลาดรองค่อนข้างสูง จึงทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าลูกหนี้ของสินเชื่อเช่าซื้อสิบล้อลีสซิ่งเป็นลูกหนี้ชั้นดีที่ มีความสามารถในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยขณะนี้บริษัทมีเป้าหมายขยายพอร์ทสินเชื่อสิบล้อลิสซี่งในปี 2565 เป็นมูลค่า 200 ล้านบาท และวางเป้าหมายการเติบโตไม่ตำกว่า 25% ต่อปี สำหรับบริการ ”สิบล้อลีสซิ่ง” เราได้นำระบบอีโคซิสเต็มส์ของเกียรติธนาขนส่งมามอบให้เป็นสิทธิประโยชน์กับลูกค้าลีสซิ่ง เช่น ส่วนลดราคาน้ำมัน  บริการรถฉุกเฉินตามสาขาของเกียรติธนา และการอบรมขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่เป็นประจำ และตลาดมีความต้องการบริการดังกล่าวมากขึ้น”

เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  KIAT กล่าวว่า บริการ ”สิบล้อลีสซิ่ง” หรือ สินเชื่อเช่าซื้อสิบล้อมือสอง มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแบบมีหลักประกันในรูปแบบรถบรรทุกมือสองให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ขับรถบรรทุกรายย่อย หรือเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะมีรถเป็นของตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ โดยการกำหนดวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยจะอ้างอิงจากนโยบายของทางบริษัทฯ เพื่อให้มีความรัดกุมและรอบคอบ เช่น การประเมินสภาพสินทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน การตรวจสอบสถานะคุณสมบัติลูกค้า และการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับหลักฐานการแสดงรายได้ของลูกค้า

ทั้งนี้ประเภทรถบรรทุกที่บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจะเน้นไปที่รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุกหัวลาก รถบรรทุกหางลาก รถแทรกเตอร์ และ รถขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ “ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นทะเบียนรถ และสินเชื่อทะเบียนรถมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะที่ยังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ขนส่งรายย่อย กลุ่มเกษตรกร โดยทั่วไปกลุ่มลูกค้าระดับล่างมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงสินเชื่อที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความไม่คุ้นเคยในการทำธุรกรรมผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงิน

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าไปทำตลาดร่วมกับเต็นท์รถยนต์มือสอง โดยอาศัยโครงข่ายและความชำนาญของ KIAT ในการติดต่อและประสานงานกับเต็นท์รถยนต์มือสองตามท้องที่ต่าง ๆ รวมถึงตลาดรถมือสองออนไลน์ โดยมีการร่วมมือกับแพลตฟอร์มชั้นนำที่ให้บริการอยู่ในโลกออนไลน์ ได้แก่ truck2hand.com เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า และยังได้แต่งตั้ง “เขาทราย กาแลคซี่” อดีตนักมวยแชมป์โลก มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ ด้วยความเป็นนักสู้ ขวัญใจผู้ประกอบการขนส่ง

เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์

รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  KIAT

สำหรับหลักเกณฑ์การให้บริการ “สิบล้อลีสซิ่ง” บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมิน หรือวิเคราะห์ผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยผู้ขอใช้บริการ “สิบล้อลิสซี่ง” จะต้องมีวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อเพื่อนำรถไปประกอบอาชีพจริง โดยบริษัทฯ จะประเมินอัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาทรัพย์สินจะอยู่ประมาณ 70-85% โดยจะต้องมีบุคคลค้ำประกันทุกกรณี

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.
{เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}|