Browsing: กรุงเทพประกันภัย

LOGO Bangkok Insurance

กรุงเทพประกันภัย แบ่งเบาภาระลูกค้า ขยายระยะเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยตลอดปี 2565

SMmagonline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง มาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ลูกค้าบุคคลที่ทำประกันภัยทุกประเภททั้งกรมธรรม์ใหม่และต่ออายุ และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม…
BKI

BKI คว้ารางวัลความเป็นเลิศประเภท Best Customer Focus Award จากงาน Thailand Top Company Awards 2021

SMmagonline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Best Customer Focus Award สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มุ่งเน้นความสำเร็จและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ จากงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี…
BKI

BKI รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

SMmagonline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ เป็นปีที่ 3 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่มีมาตรฐานและเหมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ  และสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กรต่อไป ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก Website SMmagonline Facebook…
BKK (Excellent)

กรุงเทพประกันภัย ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ (Excellent)

SMmagonline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)  หรือ 5 ดาว มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันรรมการบริษัทไทย…
BKI

BKI ขานรับ คปภ. ยินดีร่วมโครงการช่วยเหลือลูกค้าเอเชียประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ

SMmagonline – กรุงเทพประกันภัย พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือดูแลลูกค้าของเอเชียประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย จากกรณีที่บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยภัยของเอเชียประกันภัยสามารถ นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนจากกองทุนประกันวินาศภัยมาใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ ได้ทุกประเภท ยกเว้นประกันภัยโควิด ทั้งนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 0 2285 8888 และสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่…
BKI

กรุงเทพประกันภัย ห่วงใยกลุ่มเปราะบางมอบเงิน 1 ล้านบาท

SMmagonline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสมทบทุนในโครงการ ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน สำหรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 10,000 ราย (20,000 โดส)…
BKI 03

BKI ปฏิรูประบบประกันภัยหลักครั้งใหญ่ให้ทันสมัยรองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้า

SMmagonline – กรุงเทพ ประกันภัยผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยตัดสินใจครั้งใหญ่ปรับเปลี่ยนระบบงานประกันภัยหลักทุกหน่วยงาน เสริมศักยภาพกระบวนการทำงานต่างๆ รองรับการเติบโตที่รวดเร็วของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางโครงสร้างทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการทำงานที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลสูงสุด ล่าสุดบริษัทฯ ตัดสินใจพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบงานประกันภัยหลักครั้งสำคัญ ภายใต้โครงการ Core Business System (CBS) โดยให้ความไว้วางใจ บริษัท Sapiens International Corporation…
BKI 0

BKI ส่งต่อความห่วงใยมอบชุดเวชภัณฑ์แก่องค์กรต่างๆ เพื่อผู้ป่วยโควิด

SMmagonline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และชุดเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพ จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับออกซิเจน ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย ฟ้าทะลายโจร  ยาพาราเชตามอล และยาละลายเสมหะ ให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุซึ่งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี…
GIVE NEVER STOP

โครงการ GIVE NEVER STOP โดย สวพ.FM 91 ร่วมกับ BKI คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ดปี 2563

SMmagonline – โครงการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยสถานีวิทยุข่าวจราจร สวพ.FM91 และมี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Award 2020) จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกและเป็นส่วนหนึ่งในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในรูปแบบ virtual live…
BKI

BKI เอาใจคนรักรถจัดโปรคุ้มค่าสำหรับลูกค้าประกันภัยรถชั้น 1 แบบเลือกทุนเองได้

SMmagonline – กรุงเทพประกันภัย มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 แบบเลือกทุนประกันภัยเองได้ คุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ พร้อมบริการศูนย์ซ่อมอู่มาตรฐาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักรถที่ต้องการความคุ้มครองประเภท 1 แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยในราคาประหยัด แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมรับของสมนาคุณฟรี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำแผนประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 แบบเลือกทุนเองได้ โดยมีทุนประกันภัยตั้งแต่ 100,000-300,000 บาท คุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม คุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันภัยราคาประหยัด…
1 2 36