Browsing: ฉลากหมดอายุ

เทสโก้ โลตัส ยกเลิกติดฉลากหมดอายุบนผักผลไม้ 251 รายการ เหตุผู้บริโภคเกือบ 90% เก็บทิ้งเพราะฉลาก

smmagonline – เทสโก้ โลตัส ยกเลิกตีพิมพ์วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ผักผลไม้กว่า 251 รายการ ตั้งเป้าช่วยผู้บริโภคลดการทิ้งอาหารสดก่อนเวลาอันควร หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นผู้นำการลดขยะอาหาร (food waste) ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน”