Browsing: โรงพยาบาลสนาม

TSE ตั้งชุดเฉพาะกิจ หนุนวิศวกรรมโรงพยาบาลสนาม

SMmagonline-วิศวะฯ มธ. เปิดตัว “ชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์” ช่วยทีมแพทย์รับมือโควิด-19 พร้อมใช้งานเต็มระบบภายใน 24 ชม. วัชระ  อมศิริ  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้เข้าช่วยเหลืองานของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเปลี่ยนหอพักบุคลากรให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่พร้อมใช้งานเต็มระบบ โดย TSE บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมในการวางแผน ออกแบบ และติดตั้งระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมภายในโรงพยาบาลสนามให้พร้อมใช้งานเต็มระบบได้ภายใน 24 ชั่วโมง…
Huawei Contributes to Technology-Empowered Healthcare_1

หัวเว่ย ยึดมั่นพันธกิจเติบโตไป พร้อมกับประเทศไทยก้าวผ่านความท้าทายจากโควิด-19

SMmagonline – โรงพยาบาลบางขุนเทียนถือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นด่านหน้าของการรับมือกับโควิด-19 ซึ่งทีมแพทย์ได้ใช้เทคโนโลยีโทรเวชกรรมผ่านโครงข่าย 5G และเทคโลยีดิจิทัลอื่นๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงสำหรับบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายคือการช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลและการสื่อสารผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการจัดหาและส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งเทคโนโลยีที่ส่งมอบนั้นรวมถึงระบบโทรเวชกรรมแบบ 5G…
S&P 01

เอส แอนด์ พี ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564

SMmagonline – บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมอบผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี ทั้งอาหารกล่อง อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ เจลิโอเจลลี่ และน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลสนามในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 35…